Doświadczyli wielkich cudów i dziś są żywym dowodem na to, że Bóg się o nas troszczy. A Ty też chcesz?

W filmie zostały użyte prawdziwe świadectwa ludzi, którzy doświadczyli i doświadczają namacalnie działania Boga w swoim życiu.