Małe TGD „Siedem”

Prawda, że świetnie się słucha?